Bestyrelsen

4. oktober 2015

Bestyrelsen_bornholmer_garden

Medlemmer af bestyrelsen:

Vi er en kollektiv ledelse bestående af:

Kasserer: Søren Lauridsen
Mobil nr.: 23 69 70 99

Best.medl: Steffen Jensen
Mobil nr.: 22929171

Best.medl.: Helena Kristensen
Mobil nr.: 42 96 66 56

Best.medl.: Lotte Nilsson
Mobil nr.: 41 42 77 59

Best.medl.: Dorit
Mobil nr.: 51 34 51 20

1. suppleant: Lisbeth Madsen
Mobil nr.: 23 65 23 12

2. suppleant: Mikkel Andersen Hansen
Mobil nr.: 51 86 36 72

Støttens repræsentant i gardens bestyrelse: Christa Bech Hansen
Tlf.: 26 74 84 42

Musikalsk leder og instrumentansvarlig: Mads Jensen
Mobil nr.: 24 48 23 30

Uniformsansvarlig: Dorit Dahl
Mobil nr.: 51 34 51 20